Mega 6/45 - Vietlott 6/45 - Tường thuật KQXS Mega 6/45

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 09/12/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 09/12/2022
04 23 25 30 40 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 07/12/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 07/12/2022
08 11 19 24 26 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 04/12/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 04/12/2022
04 05 07 09 27 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 02/12/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 02/12/2022
02 18 21 24 38 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 30/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 30/11/2022
07 15 20 25 32 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 27/11/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 27/11/2022
01 26 27 35 36 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 25/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 25/11/2022
14 20 24 30 35 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 23/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 23/11/2022
04 13 15 20 37 38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 20/11/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 20/11/2022
01 04 14 22 24 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 18/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 18/11/2022
15 16 22 25 29 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 4 , KQXS Mega 6/45 16/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 4, ngày 16/11/2022
02 03 12 32 35 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Chủ nhật , KQXS Mega 6/45 13/11/2022

Kỳ quay thưởng: Chủ nhật, ngày 13/11/2022
03 04 27 32 40 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

KQXS Mega 6/45 Thứ 6 , KQXS Mega 6/45 11/11/2022

Kỳ quay thưởng: Thứ 6, ngày 11/11/2022
02 03 09 15 17 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

to top