Thống kê bảng đặc biệt đầu đuôi

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc
Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 1 5 1 06/12/2022
1 7 7 0
2 3 3 2 04/12/2022
3 7 7 0
4 7 7 0
5 2 4 1 05/12/2022
6 7 7 0
7 0 3 3 07/12/2022
8 7 7 0
9 7 7 0
Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây
Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 1 01/12/2022
1 7 7 0
2 7 7 0
3 5 5 1 02/12/2022
4 2 4 1 05/12/2022
5 7 7 0
6 4 4 1 03/12/2022
7 1 5 1 06/12/2022
8 3 3 1 04/12/2022
9 0 6 1 07/12/2022
to top