Bảng thống kê xsmb - Thống kê giải đặc biệt theo tháng, năm

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
          08154 59509
93712 77390 41946 92129 89651 35019 64668
65169 51859 80983 26450 13037 94309 96669
71218 92034 67145 65353 57974 79638 35546
15677 07253 68879 27465 50000 31698 12843
05499 50604 19739 89604 32041 73887 05085
93343 99876 67246 66819 75371 33487 77471
04067 66130 57765 71610 81736 78611 96305
12834 91006 50578 05776 32592 66534 80770
52091 30529 47779 75996 36819 67896 67857
65507 25380 98112 52770 24523 10576
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
76 19 lần 21 19 lần
90 15 lần 78 15 lần
82 15 lần 36 14 lần
33 14 lần 46 14 lần
70 14 lần 42 13 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
27 2 lần 63 2 lần
49 4 lần 93 4 lần
56 4 lần 45 5 lần
86 5 lần 17 5 lần
88 5 lần 18 5 lần
to top